Velkommen

til Ekely Kunstskole

Vi arrangerer malekurs, weekendkurs, kurs i friluftsmaleri og sommerkurs på Edvard Munchs gamle eiendom Ekely.

I 1916 kjøpte Edvard Munch eiendomen Ekely, et tidligere gartneri på Skøyen. Munchs vinteratelier står uforandret her i dag og brukes som atelier til kunstnere og utstillingslokaler for Munchmuseet. Ved sin død testamenterte Munch eiendommen til Oslo Kommune, som i 1951 bygget boliger og atelierer for kunstnere på eiendommen.  Nå er her Skandinavias største kunstnerkoloni. Kursvirksomheten foregår i Jarlsborgveien 18 i et av atelierene til kunstnerne på Ekely.

Å arbeide med kunst på et sted hvor så mange mesterverker er skapt, kan bli til stor inspirasjon for våre kursdeltakere. Her oser det av kreativitet.

Ekely Kunstskoles oppgave er å skape et aktivt og sosialt miljø, der den enkeltes kunstneriske innsikt og evner kan utvikles. Våre kurs gir deltakerne en grundig innføring i billedkunstens problemstillinger, slik at du skaffer deg et redskap til utvikling av et personlig billeduttrykk, samt styrker din observasjonsevne og tekniske ferdigheter.

Enhver som er interessert i bildende kunst, er velkommen. Kursvirksomheten ledes av billedkunstnerne Marianne Blankenberg og Frithjof Hoel.

Påmelding

Navn

Adresse

Postnummer + sted

Kurs

Telefon

E-post

Merknad